Væk med bum­ser

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Selv om der ik­ke fin­des no­gen kur, der fjer­ner ak­ne straks, er der me­to­der, som kan ned­sæt­te talg­pro­duk­tio­nen og for­hin­dre, at po­re­ne el­ler hår­sæk­ke­ne bli­ver be­tænd­te. Man kan blandt an­det få en lang ræk­ke an­sigts­ple­je-pro­duk­ter med ak­ti­ve bak­te­ri­edræ­ben­de in­gre­di­en­ser. Og i me­re al­vor­li­ge til­fæl­de af ak­ne kan man få me­di­cin på re­cept fra læ­gen.

Men an­ti-ak­ne­pro­duk­ter har og­så bi­virk­nin­ger, og det kan ta­ge fle­re må­ne­der, før symp­to­mer­ne er re­du­ce­ret. Der fin­des og­så be­hand­lin­ger som la­ser og lyste­ra­pi.

Selv­føl­ge­li­ge er der og­så enk­le­re må­der at be­græn­se bum­ser­ne på – f. eks. ved at va­ske an­sig­tet (men ik­ke

me­re end to gan­ge om da­gen) og und­gå at klem­me bum­ser­ne ud (det kan for­vær­re og spre­de in­fek­tio­nen).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.