Urin­blæ­ren

u

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Urin­blæ­ren er en hul mu­skel, der fun­ge­rer som re­ser­voir for uri­nen. Man skel­ner mel­lem blæ­re­top­pen, blæ­re­le­ge­met og blæ­re­bun­den, og blæ­re­hal­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.