Hvad er urin?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Urin be­står af en ræk­ke or­ga­ni­ske kom­po­nen­ter som pro­te­i­ner og hor­moner, uor­ga­ni­ske sal­te og tal­ri­ge re­ster fra stof­skif­tet. Dis­se bi­pro­duk­ter er of­te ri­ge på ni­tro­gen og bli­ver fjer­net fra blod­strøm­men gen­nem uri­nen. Urin har som re­gel en neut­ral ph-vær­di (ph7), men det af­hæn­ger af, hvad du spi­ser, hvad du drik­ker - og din fy­si­ske form. Og­så uri­nens far­ve af­hæn­ger af dis­se fak­to­rer. Har du mør­ke­gul urin, kan det væ­re et tegn på de­hy­dre­ring – og grøn­lig urin kan væ­re et tegn på, at du har spist man­ge as­p­ar­ges...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.