VEL­KOM­MEN!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - FOR­SI­DE -

Si­den spil­let kom frem for over seks år si­den, er Mi­necraft ble­vet ud­for­sket af mil­li­o­ner af spil­le­re over he­le ver­den. Og der kom­mer fle­re nye funk­tio­ner og op­da­te­rin­ger hvert ene­ste år – så ver­dens bed­ste spil bli­ver ba­re bed­re og bed­re!

Mi­necraft er og­så et spil, hvor der fo­re­går en hel mas­se un­der over­fla­den, og of­te har du brug for en hja­el­pen­de hånd for at op­da­ge spil­lets man­ge hem­me­lig­he­der. Her kom­mer den­ne smar­te gu­i­de ind i bil­le­det. Vi har prop­pet 144 si­der med mas­ser af Mi­necraft-tips – fra den grund­la­eg­gen­de start­pro­ces til nog­le af spil­lets al­ler­sva­e­re­ste ud­for­drin­ger.

Uan­set om du spil­ler på com­pu­ter, tab­let el­ler mo­bil, og uan­set om du le­ger i Cre­a­ti­ve Mo­de el­ler ka­em­per dig gen­nem Sur­vi­val Mo­de, lig­ger Mi­necrafts even­tyr­li­ge ver­den for di­ne fød­der. Og nu vil vi la­de dig ud­for­ske re­sten selv. Held og lyk­ke på rej­sen!

God spil­le­lyst!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.