Jagt på genstande

De al­ler­f­le­ste mobs gi­ver en el­ler fle­re genstande fra sig, når du dræ­ber dem. Men hvil­ke? Og hvil­ke bør du selv le­de ef­ter? Her er en over­sku­e­lig li­ste.

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

GENSTANDE

Når de dør, gi­ver mobs som re­gel en el­ler an­den gen­stand fra sig. Det kan væ­re en >>al­min­de­lig<< gen­stand, som den al­tid har mu­lig­hed for at gi­ve fra sig, el­ler en >>sjæl­den<< gen­stand, som kun duk­ker op en gang imel­lem.

Hvis en mob har no­get ud­styr på el­ler med sig, er der og­så en chan­ce for, at den gi­ver det fra sig. De mobs, der gi­ver dig genstande, kan og­så sam­le genstande op, så vær på vagt!

Alle mobs gi­ver og­så er­fa­rings­po­int, når du dræ­ber dem, men det kan du læ­se me­re om lidt se­ne­re.

GENSTANDE FRA MOBS

Den­ne li­ste vi­ser de po­ten­ti­el­le genstande (bå­de al­min­de­li­ge og sjæld­ne), som en mob kan gi­ve fra sig – samt hvor man­ge. Står der er pro­cent­tal bag gen­stan­den, be­ty­der det, at den er sjæl­den og kun vil duk­ke op af og til. Det gæl­der for ek­sem­pel grot­te­ed­der­kop­pen. Som du kan se, gi­ver den 0,1 el­ler 2 sno­re, når den dør, men 33 % af alle ed­der­kop­per vil der­u­d­over gi­ve et ed­der­kopø­je.

BLAZE

0-1 Blaze-stæn­ger

0-2 glø­de­stens­støv (kun i Con­so­le Edi­tion)

GROT­TE­ED­DER­KOP

0-2 sno­rer.

1 ed­der­kopø­je (33 %)

CREEPER

0-2 styk­ker kr­udt.

1 mu­siks­ki­ve (hvis den bli­ver dræbt af et ske­lets pil)

1 Creeper-ho­ved (hvis den bli­ver dræbt af en la­det creeper)

ENDERMAN

0-1 En­der-per­ler

En­hver blok den bæ­rer på

EVOKER

0-1 sma­rag­der 1 udø­de­lig­hed­s­to­tem

GHAST

0-2 styk­ker kr­udt 0-2 Ghast-tå­rer

GUARDIAN

0-2 Pris­ma­rin-de­le

1 rå fisk (40 %), pris­ma­rin­krystal (40 %) el­ler in­gen­ting (20 %)

1 rå fisk, laks, klov­ne­fisk el­ler kug­le­fisk (2,5 %)

ELDER GUARDIAN

0-2 Pris­ma­rin-de­le

1 våd svamp

1 rå fisk (50 %), pris­ma­rin­krystal (33 %) el­ler in­gen­ting (17 %)

1 rå fisk, laks, klov­ne­fisk el­ler kug­le­fisk (2,5 %)

ILLUSIONER

Bue (8,5 %)

MAGMAKUBE

0-1 Mag­ma­cre­me

ISBJØRN

0-2 rå fisk (75 %) 0-2 rå laks (25 %)

SHULKER

0-1 Shulker-skal

SKELET

0-2 ben

0-2 pi­le

1 bue (8,5 %) 1 ske­let­ho­ved (hvis det bli­ver dræbt af la­det creeper)

1 rust­ning (8,5%, hvis det har en rust­ning på sig)

STRAY

Det sam­me som et skelet plus:

1 Tip­ped Slow­ness-pil (50 %)

SKELETHEST

0-2 ben

SLIM

0-2 Slim­kug­ler

EDDERKOP

0-2 sno­rer 1 ed­der­kopø­je (33 %)

BLÆKS­P­RUT­TE

1-3 po­ser med blæk

VINDICATOR

0-1 sma­rag­der 1 jer­nøk­se (8,5 %)

HEKS

Gi­ver 1-3 af dis­se:

0-2 glas­fla­sker

0-2 glø­de­stens­støv

0-2 styk­ker kr­udt

0-2 rød­stens­støv

0-2 ed­der­kopøj­ne

0-2 suk­ker og pin­de 1 tryl­ledrik (8,5%, hvis den dør, imens den drik­ker én)

WIT­HER-SKELET

0-1 styk­ker kul

0-2 ben

1 kra­nie (2,5 %, hvis du dræ­ber det og 100 %, hvis det bli­ver dræbt af en la­det creeper)

1 Stens­værd (8,5%)

ZOMBIE/ZOM­BI­ELANDS­BY­BO/HUSK

0-2 rå­d­dent kød 1 zom­bie­ho­ved (hvis den bli­ver dræbt af en la­det creeper)

1 jer­n­bar­re (8,5%, hvis den bæ­rer en)

1 gu­lerod (8,5%, hvis den bæ­rer en)

1 kar­tof­fel (8,5%, hvis den bæ­rer en)

1 rust­ning (8,5%, hvis den har en rust­ning på)

ZOMBIEGRIS­EMAND

0-1 rå­d­dent kød

0-1 guld­klum­per

1 guld­bar­re (2,5 %)

1 gulds­værd (8,5 %)

WIT­HER

1 Nether-stjer­ne

Når mobs dør, gi­ver de næ­sten al­tid en gen­stand En la­det creeper får mobs til at mi­ste ho­ve­d­et En­der­men gi­ver og­så den blok, de bæ­rer på

Det hø­je­ste en edderkop kan gi­ve Strays gi­ver pi­le og nog­le gan­ge og­så bu­er Der er kun en lil­le­bit­te chan­ce for at få fat i et ske­lets­værd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.