TRUMP OG EAG­LES SAG­DE NEJ TIL HIN­AN­DEN

NFL Magasinet - - Leder -

De for­sva­ren­de Su­per Bowl-vin­de­re bli­ver iføl­ge tra­di­tio­nen in­vi­te­ret på be­søg i det Hvi­de Hus, hvor præ­si­den­ten øn­sker til­lyk­ke og får ta­get bil­le­der med hol­det. Men en ræk­ke sam­fund­sen­ga­ge­re­de Eag­les-spil­le­re øn­ske­de ik­ke at be­sø­ge den sid­den­de præ­si­dent Do­nald Trump, der i ef­ter­å­ret gjor­de sig end­nu me­re upo­pu­lær blandt Nfl-spil­le­re ved at kal­de liga­ens ak­ti­ve for 'sons of bit­ches', for­di spil­le­re fra for­skel­li­ge hold har pro­teste­ret mod so­ci­al ulig­hed og po­li­ti­vold ved at knæ­le un­der na­tio­nal­me­lo­di­en før kam­pe. Da Eag­les, der er ejet af den Trump-kri­ti­ske film­pro­du­cent og me­di­e­e­jer Jef­frey Lurie, kun kun­ne fin­de en hånd­fuld spil­le­re og nog­le få of­fi­ci­als til tu­ren til det Hvi­de Hus, af­ly­ste Do­nald Trump be­sø­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.