NEW ENG­LAND PA­TRI­OTS

NFL Magasinet - - Afc East -

Su­per Bowl-ta­ber­ne har haft en be­gi­ven­heds­rig of­f­sea­son med de­fen­siv ko­or­di­na­tor Matt Pa­tri­ci­as af­gang, Juli­an Edel­mans ka­ran­tæ­ne, ryg­ter­ne om, at Rob Gron­kowski en­ten vil­le bli­ve hand­let væk el­ler gå på pen­sion, et far­vel til pro­fi­ler som Dion Lewis, Na­te Sol­der, Malcolm But­ler og Bran­din Cooks samt Tom Bra­dys tve­ty­di­ge af­slut­nings­replik i do­ku­men­ta­ren ’Tom vs. Ti­me’ om at fø­le sig værds­at på job­bet. Men dra­ma ge­ne­rer ik­ke Pa­tri­ots, der be­gynd­te at prak­ti­se­re dis­rup­tion, læn­ge før det blev et buzzord, så det kom­mer næp­pe til at præ­ge hol­det, når først sæ­so­nen be­gyn­der. Selv om man­ge Su­per Bowl-ta­be­re har det svært i den ef­ter­føl­gen­de sæ­son, må Pa­tri­ots dog al­li­ge­vel an­ses som den stør­ste fa­vo­rit til at løf­te Lom­bar­di­tro­fæ­et. Trods al uro­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.