DE­FEN­SE

4-MAN FRONT

NFL Magasinet - - Afc East -

Pa­tri­ots var de­fi­ni­tio­nen på et bend but don’t bre­ak- for­svar i sid­ste sæ­son, hvor kun tre for­svar til­lod fle­re yards, men kun fi­re for­svar ind­kas­se­re­de fær­re po­int. Lige ind­til Su­per Bowl, hvor Eag­les sat­te 41 po­int på tav­len. Me­get er ble­vet skre­vet om Bill Be­li­chi­cks beslutning om at bæn­ke cor­ner­ba­ck Malcolm But­ler i den kamp, og hel­ten fra Su­per Bowl 49 er da og­så for­tid i klub­ben. Han af­lø­ses af Ja­son Mc­cour­ty, der der­med for før­ste gang nu spil­ler si­de om si­de med tvil­lin­ge­bror De­vin i en af NFL'S bed­ste secon­da­ri­es. En af år­sa­ger­ne til trængs­ler­ne var en hor­ri­bel de­fen­siv linje, der ef­ter­lod li­ne­ba­ck­er­ne pris­gi­vet bå­de imod løb og kast – især ef­ter Dont’a High­tower blev ska­det, og hol­dets mang­len­de bred­de blev ud­stil­let. Det har Pa­tri­ots adres­se­ret ved at hen­te Dan­ny Shelt­on og Adri­an Clay­born.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.