OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc East -

Pa­tri­ots-an­gre­bet le­ver af de mat­chups, som Josh Mc­da­ni­els’ spil­kald er de­sig­net til at ud­nyt­te, og som Tom Brady ek­se­kve­rer til per­fek­tion tak­ket væ­re et wi­de re­cei­ver-kor­ps, der vil­le væ­re liga­ens bed­ste, hvis ik­ke Bran­din Cooks og Dan­ny Amen­do­la hav­de sagt far­vel. Ta­ger man i be­tragt­ning, at Juli­an Edel­man har ka­ran­tæ­ne, ser grup­pen end­da gen­nem­snit­lig ud i de før­ste fi­re kam­pe. Men selv uden Na­te Sol­der som bo­dygu­ard og med bold­dren­ge som wi­de re­cei­ve­re, vil­le Brady ja­ge en skræk i li­vet på mod­stan­der­ne, og rin­ge­re er grup­pen hel­ler ik­ke. Rook­ie So­ny Mi­chel har red­ska­ber­ne til på sigt at etab­le­re sig som første­valg på run­ning ba­ck-po­si­tio­nen, men må lige nu fin­de sig i at stå bag Rex Burk­he­ad og Ja­mes Whi­te, mens det an­det førster­un­de­valg, Isai­ah Wynn, ik­ke kom­mer i ak­tion i år, ef­ter han har sprængt akil­les­se­nen i pre­sea­son. Nå ja, så er der jo og­så ’Gronk’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.