ROOK­IE-HEL­TEN

NFL Magasinet - - Afc South -

Det er langt­fra sik­kert, at rook­ie Jo­nat­han Wil­lard vil væ­re at fin­de på Ti­tans' en­de­li­ge ro­ster. Al­li­ge­vel er li­ne­ba­ck­e­ren al­le­re­de ble­vet kendt uden for Ten­nes­see. Men ik­ke for sit spil på ba­nen – Wil­lard er der­i­mod ble­vet hyl­det som en af hver­da­gens hel­te. På vej til træ­ning så Jo­nat­han Wil­lard nem­lig en bræn­den­de bil, som kom kø­ren­de for­an ham. Wil­lard fik den kvin­de­li­ge chauf­før til at stop­pe bi­len og var der­ef­ter med til at red­de kvin­den, hen­des tre børn og en hund ud fra det bræn­den­de kø­re­tøj. Få mi­nut­ter se­ne­re eks­plo­de­re­de bi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.