DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

Med til­fø­jel­sen af et par stær­ke rook­i­es kan Ti­tans i den kom­men­de sæ­son stil­le med en af NFL'S på pa­pi­ret stær­ke­ste grup­per af li­ne­ba­ck­ers og de­fen­si­ve linje­mænd. Sid­ste år var grup­pen al­le­re­de stær­ke imod lø­bet, og den kan me­get vel væ­re ble­vet end­nu bed­re. Ka­ste­for­sva­ret var sid­ste år et ag hol­dets stør­ste svag­he­der, men det ser der ud til at væ­re ændret på nu. Malcolm But­ler er kom­met til og bli­ver par­ret med Lo­gan Ry­an og Adoree’ Ja­ck­son. Sam­men dan­ner de på pa­pi­ret en rig­tig stærk cor­ner­ba­ck-trio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.