ELEMENTÆRT, CLE­VELAND

NFL Magasinet - - Afc South -

"Det vil væ­re som at la­de væ­re med at ta­ge Mi­cha­el Jor­dan." Or­de­ne kom fra Des­haun Wat­sons col­le­ge-he­ad co­ach Da­bo Swin­ney in­den sid­ste års draft. Og de var ment som en me­get klar op­for­dring til Cle­veland Browns om at ta­ge Wat­son med første­val­get i 2017-draf­ten. Al­li­ge­vel lod Browns Wat­son pas­se­re, det sam­me gjor­de ti an­dre hold, in­den Te­xans snup­pe­de ham. Ef­ter at ha­ve set Wat­son i ak­tion i sid­ste sæ­son, ty­der me­get på, at der kan væ­re no­get om Swin­neys spå­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.