DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

Te­xans’ for­svar var me­get langt fra sit gam­le jeg i sid­ste sæ­son, da hol­det til­lod flest po­int af al­le i NFL. Ska­der har dog en me­get stor del af skyl­den, og der er god grund til at tro, at det bli­ver bed­re i den kom­men­de sæ­son, hvor sær­ligt hol­dets ka­ste­for­svar med sa­fe­ty Tyrann Mat­hieu og cor­ner­ba­ck Aa­ron Col­vin ser for­bed­ret ud. Men der skal hel­ler ik­ke me­get til, når man ser på sid­ste sæ­sons ni­veau. Om vi no­gen­sin­de kom­mer til at se J.J. Watt på hans gam­le ni­veau er uvist. Men selv uden Watt rå­der hol­det over mas­ser af kva­li­tet i de for­re­ste ræk­ker, hvor sær­ligt de to out­si­de li­ne­ba­ck­ers, Ja­de­veon Clow­ney og Whit­ney Mercil­us, slår to­nen an. Te­xans har ik­ke læn­ge­re liga­ens bed­ste for­svar, men det bør sta­dig kun­ne gø­re sig gæl­den­de i den sjove tred­je­del, hvis man kan und­gå ska­der hos nøg­le­spil­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.