DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

Ud over den of­fen­si­ve linje var for­sva­ret ge­ne­ral ma­na­ger Chris Bal­lards pri­mæ­re fo­kus i de før­ste run­der af det­te års draft. Og de de­fen­si­ve rook­i­es får de­res at se til, for de kom­mer ind på en en­hed med ut­ro­lig man­ge hul­ler. Colts kan ik­ke læg­ge pres på mod­stan­de­rens quar­ter­ba­ck, man kan ik­ke stop­pe lø­bet, man kan ik­ke stop­pe ka­stet og man til­la­der en synd­flod af po­int. Til­sam­men gav det sid­ste år NFL'S sta­ti­stisk set tred­jedår­lig­ste for­svar. Oven i den elen­dig­hed skal læg­ges, at Colts i of­f­sea­son har sagt far­vel til fle­re star­ten­de for­svars­spil­le­re. Hol­dets for­svar kan let gå fra tred­jedår­ligt til dår­ligst i den kom­men­de sæ­son. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge, hvor­dan hol­dets nye – og of­fen­sivt indstil­le­de – he­ad co­ach, Frank Reich, og den de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Matt Eber­flus, vil lø­se den Ru­biks ter­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.