BITRE RIVALER

NFL Magasinet - - Afc South -

“The ri­val­ry is ba­ck on.” Med de ord af­slut­te­de Colts' ge­ne­ral ma­na­ger, Chris Bal­lard, i fe­bru­ar et me­get om­talt pres­se­mø­de. For­ud var gå­et en far­ce, hvor hol­det hav­de of­fent­lig­gjort New Eng­land Pa­tri­ots’ of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Josh Mc­da­ni­els, som ny he­ad co­ach. Men få da­ge se­ne­re måt­te Colts træk­ke med­del­el­sen til­ba­ge. Mc­da­ni­els hav­de få­et kol­de fød­der. Kig­ger man på Pa­tri­ots, som har del­ta­get i tre af de se­ne­ste fi­re Su­per Bowls, og på Colts, som har et af liga­ens mest tvivls­om­me rosters, kan man dog godt tviv­le på, hvor jævn­byr­digt det til­sy­ne­la­den­de genop­li­ve­de ri­va­l­op­gør bli­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.