OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

En­de­lig ser det ud til, at Colts har få­et en of­fen­siv linje, der kan be­skyt­te hol­dets quar­ter­ba­ck. Pro­ble­met er så, at in­gen rig­tig ved, hvor­dan quar­ter­ba­ck-si­tu­a­tio­nen ser ud. Går alt som hå­bet, ven­de An­drew Luck til­ba­ge ef­ter den skul­der­ska­de, som holdt ham ude he­le sid­ste sæ­son. Men skul­le Luck ven­der til­ba­ge til for­dums styr­ke, har han fort­sat et yderst be­ske­dent ar­se­nal til rå­dig­hed. Med und­ta­gel­se af wi­de re­cei­ver T.Y. Hilt­on er det fak­tisk lidt svært at få øje på, hvem der skal le­ve­re yards og scor­in­ger for hol­det. I draf­ten ven­te­de hol­det til de se­ne­re run­der med at væl­ge of­fen­si­ve vå­ben, og hå­bet må væ­re, at et par af dis­se rook­i­es over­ra­sker po­si­tivt. For tight end Eric Ebron og wi­de re­cei­ver Ry­an Grant, der kom til i of­f­sea­son, vir­ker umid­del­bart ik­ke som lang­tids­hold­ba­re løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.