KANSAS CI­TY CHIEFS

NFL Magasinet - - Afc West -

Mens Chiefs har skif­tet quar­ter­ba­ck fra Alex Smith til Pa­tri­ck Ma­ho­mes og sik­ret sig en ny le­ge­kam­me­rat til Ma­ho­mes i Sam­my Wat­kins, har der væ­ret mest trans­ferak­ti­vi­tet på for­sva­ret. Chiefs har sagt far­vel til stjer­nen Marcus Pe­ters og al­dren­de pro­fi­ler som Tam­ba Ha­li, Der­ri­ck Jo­hn­son og Dar­rel­le Re­vis. Pe­ters og Jo­hn­son er ble­vet er­stat­tet af hen­holds­vis Ken­dall Ful­ler og Ant­ho­ny Hit­chens, men ud over de to har der ik­ke væ­ret man­ge for­stærk­nin­ger til for­sva­ret, der vi­ste sig at væ­re en akil­les­hæl i sid­ste sæ­son. Og selv om de brug­te de fle­ste draftvalg på for­svars­spil­le­re, vir­ker in­gen af dem som op­lag­te star­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.