DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Den tid­li­ge­re Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars-he­ad Co­ach Gus Brad­ley over­tog rol­len som de­fen­siv ko­or­di­na­tor in­den den for­gang­ne sæ­son, og han har ind­til vi­de­re gjort et godt styk­ke ar­bej­de med for­sva­ret. Brad­ley var man­den, der i sin tid stod i spid­sen for Se­att­le Sea­hawks’ Le­gion of Boom, og in­spira­tio­nen her­fra er ty­de­lig. Fak­tisk kun­ne man gå så langt og kal­de Ch­ar­gers’ secon­dary for den nye 'Le­gion of Boom' med de dyg­ti­ge cor­ner­ba­cks Ca­sey Hayward, Tre­vor Wil­li­ams og Des­mond King samt nog­le hårdt­slå­en­de sa­fe­ties i Derwin Ja­mes og Ja­hle­el Ad­dae. Læn­ge­re frem­me på ba­nen sør­ger Jo­ey Bosa og Mel­vin In­gram for, at der kom­mer ri­ge­ligt med pres på mod­stan­der­nes quar­ter­ba­ck. For­sva­rets svag­hed fin­des imid­ler­tid i mid­ten, hvor li­ne­ba­ck­er­grup­pen ik­ke har væ­ret pran­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.