KHA­LIL MA­CK, DE

NFL Magasinet - - Afc West -

På et el­lers ta­lent­fat­tigt for­svar er Kha­lil Ma­ck den helt sto­re stjer­ne. Ma­ck har stå­et for 40,5 sa­cks i lø­bet af si­ne før­ste fi­re sæ­so­ner og for­ven­tes at få en hi­sto­risk stor kon­trakt in­den læn­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.