VON MIL­LER, OLB

NFL Magasinet - - Afc West -

Bron­cos’ ube­stridt stør­ste stjer­ne, Von Mil­ler, er blandt liga­ens ab­so­lut bed­ste for­svars­spil­le­re og kan æn­dre kam­pe på egen hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.