OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Kansas Ci­ty Chiefs’ an­greb bli­ver for­ment­lig et af de sjove­ste an­greb at føl­ge i den kom­men­de sæ­son. Guns­lin­ge­ren Pa­tri­ck Ma­ho­mes skal ka­ste ef­ter hur­tig­lø­ber­ne Ty­re­ek Hill og Sam­my Wat­kins samt den fan­ta­sti­ske tight end Tra­vis Kel­ce. Der­u­d­over er der na­tur­lig­vis sta­dig sid­ste sæ­son rook­ie-sen­sa­tion Ka­re­em Hunt, der skal hol­des øje med i lø­be­spil­let. Det stør­ste spørgs­mål er, hvor­vidt Ma­ho­mes er klar til at over­ta­ge fak­len fra Alex Smith, el­ler om det er for tid­ligt. Ma­ho­mes var me­get rå, da han blev valgt i draf­ten i 2017, og om­vælt­nin­gen til NFL kan bli­ve stor for den 23-åri­ge quar­ter­ba­ck. Med an­dre ord er det for­ven­te­ligt, at Chiefs-an­gre­bet og Ma­ho­mes vil ha­ve nog­le fan­ta­sti­ske og nog­le min­dre go­de kam­pe i lø­bet af sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.