PHILA­DELP­HIA EAG­LES

NFL Magasinet - - Nfc East -

Der var især to ting, der hjalp Eag­les til Su­per Bowl-tri­um­fen. Dyb­den på den de­fen­si­ve linje og at re­ser­ve-quar­ter­ba­ck Ni­ck Fo­les i slut­spil­let var i stand til at mat­che Car­son Wentz, der el­lers hav­de spil­let på Mvp-ni­veau, ind­til han blev ska­det i de­cem­ber. Med Mi­cha­el Ben­nett og Ha­lo­ti Nga­ta er den i for­vej­en bed­ste de­fen­si­ve linje i liga­en ble­vet end­nu me­re fryg­tind­g­y­den­de, og Eag­les valg­te kloge­ligt at be­hol­de sin Su­per Bowl MVP, hvis nu Wentz ik­ke er klar, når sæ­so­nen be­gyn­der, el­ler skul­le bli­ve ska­det igen. Og når man oven i kø­bet får yder­li­ge­re fi­re spil­le­re til­ba­ge fra ska­der, er det kun ta­bet af of­fen­siv ko­or­di­na­tor Frank Reich og quar­ter­ba­ck-træ­ner Jo­hn Di­fi­lip­po, som gør, at det ik­ke har væ­ret en per­fekt of­f­sea­son for me­stre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.