DAL­LAS COW­BOYS

NFL Magasinet - - Nfc East -

Jo­vist, der er sket po­si­ti­ve ting i of­f­sea­son så­som draf­ten, hvor Cow­boys’ tre før­ste valg, li­ne­ba­ck­er Leigh­ton Van­der Esch, gu­ard Con­nor Wil­li­ams og wi­de re­cei­ver Mi­cha­el Gal­lup, al­le spås suc­ces. Men stort set alt an­det er gå­et galt. For hvor­for ven­te­de man så læn­ge med at frit­stil­le wi­de re­cei­ver Dez Bry­ant, når det ef­ter­la­der hol­det med mid­del­må­di­ge free agents som Al­len Hurns, Ta­von Austin og Deon­te Thomp­son? Og hvor­dan kun­ne legenden Ja­son Wit­tens kar­ri­e­re­stop kom­me som så stor en over­ra­skel­se, at den mest er­far­ne tight end i trup­pen nu kun har gre­bet ni bol­de i kar­ri­e­ren? Læg der­til, at den stær­ke de­fen­si­ve ta­ck­le David Ir­ving for an­den sæ­son i træk har ka­ran­tæ­ne i de før­ste fi­re kam­pe, og spørgs­må­let træn­ger sig på: Har no­get hold haft en dår­li­ge­re of­f­sea­son?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.