OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

Wi­de re­cei­ver Mi­ke Wal­la­ce er ene­ste nye an­sigt i sid­ste sæ­sons tred­je­mest scorende an­greb i NFL. Til gen­gæld er to af ar­ki­tek­ter­ne bag det suc­ces­ful­de an­greb nu for­tid. Min­neso­ta Vikings gjor­de quar­ter­ba­ck-træ­ner Jo­hn De­fi­lip­po til ny of­fen­siv ko­or­di­na­tor, så ham kun­ne man ik­ke for­frem­me, da Eag­les’ egen of­fen­siv ko­or­di­na­tor, Frank Reich, plud­se­lig blev hen­tet til In­di­a­na­po­lis Colts som He­ad Co­ach, da Josh Mc­da­ni­els fik kol­de fød­der. Hvor­dan det på­vir­ker an­gre­bet, der er en blan­ding af et West Coast- og spre­ad-of­fen­se med hyp­pig brug af run-pass op­tion- spil og play-action, bli­ver in­ter­es­sant at føl­ge. Og så bli­ver det spæn­den­de, om Car­son Wentz bli­ver klar til åb­nings­kam­pen, selv om Ni­ck Fo­les i slut­spil­let og ik­ke mindst i Su­per Bowl vi­ste, at Eag­les er i tryg­ge hæn­der med ham bag liga­ens må­ske bed­ste of­fen­si­ve linje.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.