OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

Kun Cle­veland Browns score­de fær­re po­int i snit pr. kamp end New York Gi­ants’ 15,4 sid­ste år, og un­der Ben Mca­doo, der var Gi­ants’ of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor i to år, in­den han blev He­ad Co­ach i 2016, la­ve­de hol­det al­drig over 28 po­int i en kamp. Det kan He­ad Co­ach Pat Shur­mur og den nye of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Mi­ke Shu­la, ik­ke und­gå at gø­re bed­re. Selv om Pat Shur­mur kø­rer en ud­ga­ve af West Coast-an­gre­bet med hur­ti­ge, sik­re og kor­te ka­ste­spil som scre­ens, er han hel­ler ik­ke bleg for at gå dybt, og Shu­la ko­or­di­ne­re­de Ca­ro­li­na Pant­hers’ an­greb, der var det mest scorende i liga­en i 2015-sæ­so­nen. Bå­de Shur­mur og Shu­la væg­ter et af­ba­lan­ce­ret an­greb med næ­sten lige man­ge løb og kast. Sy­ste­met pas­ser godt til bå­de Saquon Bark­ley, Odell Beck­ham Jr. og tight end Evan En­gram, men hvor­dan vil Eli Man­ning tri­ves?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.