DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

In­den Ben Mca­doo tab­te 10 ud af 12 kam­pe på vej mod sin fy­ring, tab­te han om­klæd­nings­rum­met. Især for­sva­ret lod til at ha­ve mi­stet respek­ten for træ­ne­ren. Nu er tav­len va­sket ren un­der den nye de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Ja­mes Bet­t­cher, hvis ag­gres­si­ve stil med man­ge blitzes, Gi­ants fik en fors­mag på, da hol­det tab­te 0-23 til Car­di­nals i sid­ste sæ­son. Her hav­de Gi­ants et af de rin­ge­ste for­svar, mens Car­di­nals til­lod næst­fær­re­st yards af al­le. I Oli­vi­er Ver­non, Alec Og­le­tree, Ja­no­ris Jenkins, Lan­don Coll­ins, Eli Ap­ple og Da­mon Har­ri­son har Bet­t­cher dog en so­lid grund­stam­me, men han sav­ner en pass rus­her af sam­me ka­li­ber som Chand­ler Jo­nes, som med 17 ud af Car­di­nals’ 48 sa­cks før­te NFL i den ka­te­go­ri i 2017 – el­ler for den sags skyld Ja­son Pi­er­re-paul, der ik­ke var et godt fit i Bet­t­chers 3-4-for­svar og der­for nu er for­tid i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.