OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

Of­fen­siv ko­or­di­na­tor Scott Li­ne­han blev kri­ti­se­ret for si­ne spil­kald i sid­ste sæ­son, men fik lov til at be­hol­de job­bet al­li­ge­vel. Bucky Brooks har dog spå­et på Nfl.com, at Cow­boys har po­ten­ti­a­let til at bli­ve NFL'S svar på Nba-me­stre­ne Gol­den Sta­te War­ri­o­rs – med quar­ter­ba­ck Dak Prescott i rol­len som su­per­stjer­nen Step­hen Cur­ry – ef­ter at man nu vil bru­ge fle­re run-pass op­tions. Pro­ble­met med den sam­men­lig­ning er, at Prescott ik­ke har Klay Thomp­son, Dray­mond Gre­en og Ke­vin Du­rant at ka­ste til, men Al­len Hurns, Ter­ran­ce Wil­li­ams, Co­le Beas­ley, Ta­von Austin, Deon­te Thomp­son, Mi­cha­el Gal­lup og det dår­lig­ste kor­ps af tight ends. Lø­be­an­gre­bet an­ført af Ezeki­el El­li­ott lig­ner der­for sta­dig an­gre­bets om­drej­nings­punkt, men ta­bet af cen­ter Tra­vis Fre­de­ri­ck, der er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med Gu­il­li­an-bar­ré-syn­drom – sam­me syg­dom som Mor­ten Wieg­horst led af – er stort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.