DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

For­sva­ret har man­ge lys­punk­ter, men og­så to om­rå­der, der gi­ver grund til be­kym­ring. Den de­fen­si­ve linje er stærk på yder­si­den, hvor De­marcus Lawren­ce fik sit gen­nem­brud sid­ste år med 14,5 sa­cks, men ind­ven­digt må man i sæ­so­nens begyndelse und­væ­re David Ir­ving, der har ka­ran­tæ­ne i de fi­re før­ste kam­pe. Flyt­nin­gen af Byron Jo­nes for­stær­ker grup­pen af cor­ner­ba­cks, men svæk­ker sa­fe­ty-po­stio­nen. Til gen­gæld er li­ne­ba­ck­er­ne stær­ke. Val­get af Leigh­ton Van­der Esch i før­ste run­de af draf­ten pas­ser per­fekt til Rod Ma­ri­nel­lis ver­sion af det så­kald­te Tampa 2-for­svar, hvor rook­i­en som mid­dle li­ne­ba­ck­er tit skal fal­de ned i op­dæk­ning. Da Ma­ri­nel­li var hos Chi­ca­go Bears, blev den rol­le ud­fyldt til per­fek­tion af den ny­slå­e­de Hall of Fa­mer Bri­an Ur­la­cher, som Van­der Esch sam­men­lig­nes med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.