NFL'S BED­STE KÆ­LE­NAVN

NFL Magasinet - - Nfc East -

De fle­ste ved, at Mars­hawn Lyn­chs kæ­le­navn er ’Beast Mo­de’, at An­dy Dalton kal­des ’Red Ri­f­le’ og at Tyrann Mat­hieu ik­ke kan be­slut­te sig for, om han kan li­de at bli­ve kaldt ’Ho­ney Bad­ger’ el­ler ej. Men få ved, at Was­hin­g­tons ven­stre ta­ck­le, Trent Wil­li­ams, kal­des ’Sil­ver­ba­ck’ – og at han el­sker det i en så­dan grad, at han har en hango­ril­la ta­to­ve­ret på ryg­gen og et ma­le­ri, hvor han blo­ke­rer en hango­ril­la, i sin kæl­der. Kæ­le­nav­net fik han iføl­ge ESPN i col­le­ge, for­di han ger­ne vil væ­re et bæst på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.