TRENØGLESPILLERE

NFL Magasinet - - Nfc East -

JOSH DOCTSON, WR

Ska­der har for­hin­dret førster­un­de­val­get fra 2016 i at le­ve op til sin draft­sta­tus. Al­li­ge­vel er han nu første­re­cei­ver, og an­gre­bets suc­ces af­hæn­ger i høj grad af, om Doctson le­ver op til sin nye rol­le.

DA­RON PAY­NE, NT

En di­vi­sion, der hu­ser to af de bed­ste of­fen­si­ve linjer, har få­et hol­det til at bru­ge et førster­un­de­valg på den de­fen­si­ve linje to år i træk. Se­ne­st Pay­ne, der skal luk­ke hul­let i NFL'S rin­ge­ste lø­be­for­svar.

RY­AN KER­RI­GAN, OLB

Her­hjem­me er Was­hin­g­tons bed­ste pass rus­her nok bedst kendt for at ha­ve væ­ret på da­te med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Det er synd, for kun tre an­dre har la­vet fle­re sa­cks end Ker­ri­gans 71,5 si­den 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.