GRE­EN BAY PA­CK­ERS

NFL Magasinet - - Nfc North -

Med un­ge Bri­an Gu­te­kunst ved ro­ret som ny ge­ne­ral ma­na­ger har Pa­ck­ers få­et en helt ny ag­gres­siv indstil­ling til of­f­sea­son. Bå­de igen­nem tra­de, free agen­cy og i draf­ten har Gu­te­kunst adres­se­ret en ræk­ke af hol­dets stør­ste svag­he­der. Jim­my Gra­ham gi­ver Aa­ron Rod­gers den tight end han så læn­ge har suk­ket ef­ter, imens quar­ter­ba­ck Des­ho­ne Kizer gi­ver den dyb­de, som sid­ste sæ­son mang­le­de på po­si­tio­nen. De­fen­si­ve end Muham­mad Wil­ker­son skal styr­ke et mid­del­må­digt pass rush og bli­ver i øv­rigt gen­for­e­net med ny de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor Mi­ke Pet­ti­ne. Hans stør­ste op­ga­ve bli­ver at styr­ke hol­dets ka­ste­for­svar, og den op­ga­ve er ble­vet lidt let­te­re at lø­se ef­ter, at Pa­ck­ers med si­ne to før­ste valg snup­pe­de to af de stær­ke­ste cor­ner­ba­cks i det­te år draft. Far­vel til Jor­dy Nel­son og Mor­gan Bur­nett gi­ver lidt rid­ser i lak­ken, men alt i alt en stærk of­f­sea­son for Pa­ck­ers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.