DE­TROIT LIONS

NFL Magasinet - - Nfc North -

Ka­ste­an­gre­bet har læn­ge væ­ret blandt NFL'S bed­ste. Der­for var det og­så for­vent­nin­gen, at Lions i den­ne of­f­sea­son vil­le fo­ku­se­re på lø­be­an­gre­bet og for­sva­ret. Først­nævn­te er ble­vet pri­o­ri­te­ret i stor stil bå­de igen­nem draf­ten og i free agen­cy, hvor man har skre­vet kon­trakt med run­ning ba­ck Le­gar­ret­te Blo­unt. De­fen­sivt har hol­det hen­tet et par so­li­de li­ne­ba­ck­ers, men Lions’ stør­ste svag­hed, den de­fen­si­ve linje, er me­re el­ler min­dre ble­vet ig­no­re­ret. Det er fort­sat svært at få øje på, hvem an­dre en Ezeki­el Ansah, der skal skræm­me mod­stan­der­nes of­fen­si­ve linje­mænd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.