FAR­VEL TIL TO­NY

NFL Magasinet - - Nfc North -

I juli dø­de Vikings of­fen­si­ve li­ne co­ach, To­ny Spa­ra­no, plud­se­ligt. Spa­ra­no var vel­lidt blandt kol­le­ger og spil­le­re og var kendt som en til ti­der ex­cen­trisk per­son. Det blev il­lu­stre­ret me­get godt, da Spa­ra­no ef­ter ne­der­lag i de før­ste fi­re kam­pe af 2014-sæ­son over­tog job­bet som he­ad co­ach for Oakland Rai­ders. Un­der en træ­ning hev Spa­ra­no en bold frem. - Den­ne her bold re­præ­sen­te­rer de før­ste fi­re kam­pe af sæ­so­nen, lød det fra He­ad Co­a­chen, in­den han smed bol­den i et hul og lod den be­gra­ve af spil­ler­ne. Tri­ck­et hav­de be­græn­set ef­fekt. Rai­ders vandt kun tre af de ef­ter­føl­gen­de 12 kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.