OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Aa­ron Rod­gers har vist sig al­ler­bedst, når han har en stærk tight end ved sin si­de. Pro­ble­met er, at det har han sjæl­dent haft. Der­for kan ny­er­hver­vel­sen, Jim­my Gra­ham, bli­ver Rod­gers’ nye bed­ste ven. Sam­ti­dig kun­ne det se ud som om, at Rod­gers en­de­lig får op­bak­ning fra et stærkt lø­be­an­greb. De to run­ning ba­cks Ja­maal Wil­li­ams og Aa­ron Jo­nes vi­ste i hvert fald i de­res rook­i­e­sæ­son, at de er i stand til at løf­te op­ga­ven. Men når nog­le pro­ble­mer bli­ver løst, så op­står der nog­le gan­ge nog­le an­dre. Pa­ck­ers har sagt far­vel til Jor­dy Nel­son, og det er fort­sat uvist, hvil­ken af hol­dets man­ge un­ge wi­de re­cei­vers, der skal træ­de til som tred­je­val­get ef­ter Da­van­te Adams og Ran­dall Cobb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.