DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Lions hå­ber på at bli­ve smit­tet med lidt Pa­tri­ots-magi i næ­ste sæ­son. Man­den der skal svin­ge tryl­le­sta­ven er New Eng­lands tid­li­ge­re de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor Matt Pa­tri­cia. Han over­ta­ger et hold med en­kel­te stær­ke de­fen­si­ve kort, som for ek­sem­pel li­ne­ba­ck­er Jar­rad Da­vis, de­fen­si­ve end Eziki­el Ansah og cor­ner­ba­ck Da­ri­us Slay, men hel­he­den mang­ler. Hol­det mang­ler sim­pelt­hen de­fen­siv dyb­de. Et godt ek­sem­pel er hol­dets secon­dary, hvor for­skel­len på en­he­dens bed­ste og dår­lig­ste spil­ler er alt for stor. Og den de­fen­si­ve linje ser di­rek­te rin­ge ud. Det kan un­dre, at man ik­ke har lagt fle­re kræf­ter i at styr­ke hol­dets de­fen­siv i of­f­sea­son. Vi må hå­be, at Matt Pa­tri­cia kan tryl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.