OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

For før­ste gan­ge i man­ge år har Bears-fans grund til op­ti­mis­me, over det de kan se på den of­fen­si­ve si­de af bol­den. Hol­det rå­der over et yderst eks­plo­sivt og al­si­digt lø­be­an­greb an­ført af Jor­dan Howard og den lil­le hur­ti­ge Ta­rek Co­hen. Of­f­sea­son er ble­vet brugt på at gi­ve an­den-års quar­ter­ba­ck Mitchell Tru­bi­sky no­gen at ka­ste til. An­kom­sten af wi­de re­cei­ver Al­len Ro­bin­son og tight end Trey Bur­ton gi­ver nog­le sto­re og sik­re mål, imens Tay­l­or Ga­bri­el træ­der ind i rol­len som den lil­le, hur­ti­ge slot re­cei­ver, der ef­ter­hån­den er ble­vet et must på et­hvert Nfl-of­fen­se. Sam­ti­dig rå­der Bears over en af liga­ens me­re un­der­vur­de­re­de of­fen­si­ve linje. Spørgs­må­let er så om Tru­bi­sky kan le­ve op til det po­ten­ti­a­le, som Bears så i ham, da man tra­de­de op i sid­ste års draft for at ta­ge ham som num­mer to af al­le spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.