TAMPA BAY BUC­CA­NE­ERS

NFL Magasinet - - Nfc South -

Buc­ca­ne­ers var et af de mest stor­sat­sen­de hold i sid­ste års free agen­cy, og den ten­dens har man fort­sat i år. Man har sam­ti­dig hen­tet inspiration fra Eag­les, der i den for­gang­ne sæ­son vandt Su­per Bowl med en stærk of­fen­siv og de­fen­siv linje. Det har få­et Buc­ca­ne­ers til at in­ve­ste­re hef­tigt i beg­ge linjer med ve­te­ra­ner som cen­ter Ry­an Jen­sen og de de­fen­si­ve linje­mænd Vin­ny Cur­ry og Ja­son Pi­er­re-paul via free agen­cy og trades, mens fle­re an­dre hul­ler blev fyldt med en so­lid draft. Det vir­ker som nog­le go­de til­fø­jel­ser, og læg­ger man der­til, at Buc­ca­ne­ers sam­ti­dig har sagt far­vel til nog­le over­be­tal­te, al­dren­de spil­le­re, har det væ­ret en me­re end god­kendt of­f­sea­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.