Plaza Watch Skandinavien - - Vintage -

Kon­trol­le­ra even­tu­el­la ga­ran­ti­er från bu­tik/säl­ja­re el­ler om det fort­fa­ran­de finns ga­ran­ti av mär­ket, el­ler på äld­re kloc­kor: ser­vice­ga­ran­ti.

Tit­ta no­ga om tav­lan är okej, om det finns re­por, el­ler mör­ka ”mög­li­ga” kan­ter, miss­färg­ning­ar och lik­nan­de. Kan ty­da på fukt­ska­da, vil­ket in­ne­bär ser­vice, ta­vel­re­no­ve­ring och nya vi­sa­re.

Be alltid att få se på ur­ver­ket. Ser det fräscht ut, finns det myc­ket re­por el­ler rost?

Ob­ser­ve­ra att även bat­te­ri­kloc­kor mås­te ha ser­vice, in­te ba­ra me­ka­nis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.