OSCAR MATTSSON

FO­TO­GRAF

Plaza Watch Skandinavien - - Medarbetare -

Vid åt­ta års ål­der fick Oscar en po­la­ro­id­ka­me­ra av si­na för­äld­rar. Han blev snabbt be­satt och bör­ja­de fo­to­gra­fe­ra allt och al­la. Un­ge­fär vid sam­ma tid­punkt köp­te han sin förs­ta rik­ti­ga kloc­ka, ett gam­malt Mus­se Pigg-ur från 1960-ta­let.

Oscar har se­dan dess fo­to­gra­fe­rat allt från bi­lar till mo­de och han har med­ver­kat till fle­ra pri­sa­de re­klam­kam­pan­jer och fått ut­mär­kel­sen 2006.

För det här num­ret av Pla­za Watch har Oscar fo­to­gra­fe­rat klock- och smyc­kes­bu­ti­ker­na Jarl Sandin (si­dor­na 24–29), och Berg­ströms Ur (si­dor­na 19–20).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.