SVEN PRIM

FO­TO­GRAF

Plaza Watch Skandinavien - - Medarbetare -

Den Stock­holms­ba­se­ra­de fo­to­gra­fen och re­tu­schö­ren Sven Prim job­bar främst med re­klam åt kun­der som Ab­so­lut, Sams­ung, No­kia och Apo­te­ket.

Han äls­kar sin fru, sitt ljud­sy­stem och att re­sa. Kol­la in Svens fi­na jobb i det här num­ret av Pla­za Watch på si­dor­na 39–49 (In­dust­ri­el­la ur­verk) och blädd­ra vi­da­re till si­dan 60 (Ti­der­nas ex­tre­mas­te ba­da­re), för att se en kloc­k­in­du­stri du ald­rig sett för­ut.

Här­näst re­ser Sven till Skott­land för att be­sö­ka Pla­za Watch's in­ter­na­tio­nel­la chefre­dak­tör Nick Rice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.