Vil­ken var din sto­ra in­spi­ra­tions­käl­la?

Plaza Watch Skandinavien - - Montblanc -

– Som ar­tistic director för Her­mès åker jag of­ta till vår flagg­skepps­bu­tik i Paris för att häm­ta in­spi­ra­tion och se vad vå­ra and­ra hant­ver­ka­re har gjort. Vid ett av be­sö­ken såg jag ett mo­tiv i his­sen, vil­ket vi ock­så an­vän­der på vå­ra skärp och hå­rac­ces­so­a­rer ef­tersom det är väl­digt gra­fiskt och ele­gant, och in­såg att den skul­le pas­sa för tourbillon. Så vi bör­ja­de an­vän­da mo­ti­vet till he­la Ar­ceau-lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.