ENA­STÅ­EN­DE UPP­TÄCK­TER

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL -

Från Sir Ed­mund Hil­la­ry till Neil Armstrong – Sven Prim por­trät­te­rar någ­ra av histo­ri­ens mest ban­bry­tan­de upp­täck­ta­re, och kloc­kor­na som ha­de pas­sat dem.

FO­TO SVEN PRIM CRE­A­TI­VE DIRECTOR NICK RICE STY­LING CAT­HE­RI­NE VAINDORF FO­TO AS­SI­STENT OCH VI­SU­EL­LA EF­FEK­TER NIKLAS AX­ELS SON VI­SU­EL­LA EF­FEK­TER MAR­CUS HOLMSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.