SAM­LA­RE

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL -

Från ex­o­tis­ka ägg och fjä­ri­lar till djurs­ke­lett ... Ja­kob Dahl­ström har fo­to­gra­fe­rat lyx­i­ga kloc­kor till­sam­mans med and­ra ex­klu­si­va sam­lar­ob­jekt.

F OTO JA KOB DA H L S T RÖM STYL ING RE­BEC­KA HAYMOZ RE­TUSCH FRED­RIK B ENGT SS O N

AU­DE­MARS PI­GU­ETR E F. N R 15 3 5 0 S T.0 0 D 0 02CR .01 PRIS 204 400 KR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.