FÖRS­TA GÅNG­EN

Ing­et är li­ka oför­glöm­ligt som den all­ra förs­ta gång­en. Pla­za Watch har bett sin expertpanel att väl­ja ut någ­ra av si­na första­gångsfa­vo­ri­ter ur klock­histo­ri­en.

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL - TEXT NICK RICE, ELI­ZA­BETH DOERR, SI­MON DE BUR­TON, JOSH SIMS, Y-JE­AN MUN-DEL SALLE

Ing­en gång är li­ka spe­ci­ell som den all­ra förs­ta. Pla­za Watch bad sin expertpanel väl­ja ut någ­ra av klock­histo­ri­ens mest spek­ta­ku­lä­ra pi­on­jär­mo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.