LARS COLLIN

JOUR­NA­LIST

Plaza Watch Skandinavien - - MEDARBETARE -

Lars Collin är skribent in­om re­sor, kul­tur, livs­stil med me­ra för bland and­ra Svens­ka Dag­bla­det och en mängd oli­ka må­nads­ma­ga­sin, samt fri­lan­san­de re­dak­tör på Pla­za Watchs sys­ter­tid­ning Gourmet.

– Jag har haft en fai­bles­se för kloc­kor än­da se­dan jag ärv­de mor­fars gam­la schwei­zis­ka tid­ta­garur från Chro­no­grap­he som an­vänts på skåns­ka box­nings­mat­cher.

I dag bär han ett klas­siskt arm­bandsur från sent 1940-tal. I det här num­ret av Pla­za Watch skri­ver han om en ma­gisk ring­ma­ka­re på Nya Ze­e­land (si­dor­na 68–71) och pra­tar klock­stil med fy­ra Rom-bor (si­dor­na 72–75).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.