Att tän­ka på när man kö­per vin­tage:

Plaza Watch Skandinavien - - KAPLANS KAN VINTAGE -

1. Läs på

Var in­te na­iv. Det är svårt att gö­ra fynd, så om nå­got ver­kar för bra för att va­ra sant, är det of­ta det. Plug­ga på ka­lib­rar, bo­ett­num­mer, ur­tav­lor och så vi­da­re.

2. Kol­la hand­la­ren

Hör dig för bland and­ra kloc­k­in­tres­se­ra­de om för­säl­ja­ren ver­kar va­ra se­ri­ös.

3. Välj va­ru­mär­ke

Kän­da va­ru­mär­ken hål­ler vär­det bätt­re, dess­utom är det lät­ta­re att få kloc­kan ser­vad om det är ett känt mär­ke.

4. För­pack­ning

Ori­gi­nal­kar­tong hö­jer vär­det, lik­som al­la cer­ti­fi­kat. Ett lä­derarm­band från 1950-ta­let är så klart of­ta ut­bytt, men det är ett plus om ori­gi­nal­spän­net finns kvar.

5. An­vänd var­samt

Det är klart att en kloc­ka ska bä­ras och an­vän­das, men även om den ska va­ra vat­ten­tät kanske du in­te mås­te ba­da och du­scha med kloc­kan på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.