OME­GA, Sea­mas­ter,

Plaza Watch Skandinavien - - KAPLANS KAN VINTAGE -

Chro­no-Qu­artz, ”Al­ba­tros”, ref. nr ST 396.0839, ca 1976. Det­ta är värl­dens förs­ta ”hy­brid­kloc­ka”, allt­så det förs­ta arm­bandsu­ret med bå­de di­gi­tal och ana­log vis­ning. Mo­del­len togs fram till OS 1976.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.