ROLEX, GMT-Mas­ter,

Plaza Watch Skandinavien - - KAPLANS KAN VINTAGE -

ref. nr 1675, ca 1978. För att till­freds­stäl­la öns­ke­må­let hos pi­lo­ter­na på Pan Am lan­se­ra­des 1954 den­na mo­dell där man en­kelt kan av­lä­sa två oli­ka tid­zo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.