MER JET, MIND­RE SET.

NYA BMW X6.

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL -

All­tid med BMW Fri Ser­vice i 3 år/8.000 mil. Nya BMW X6. Pris från 643.300 kr. Ef­fekt från 258-450 hk. Bräns­le­för­bruk­ning vid blan­dad kör­ning enl EU-norm från 6,0-9,7 l/100 km. Kol­di­ox­id­vär­de från 157-225 g/km. Mil­jö­klass: EU6. Billån från 5.112 kr/mån. Ba­se­ras på 4,75% rän­ta (rän­te­lä­ge no­vem­ber 2014), 30% kon­tan­tin­sats, 50% rest­skuld ef­ter 36 må­na­der. Ef­fek­tiv rän­ta 5,09%. Upp­lägg­nings­av­gift och ad­mi­nist­ra­tions­av­gift till­kom­mer. Fi­nan­sie­ring via BMW Fi­nan­ci­al Ser­vices.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.