FAK­TA

Plaza Watch Skandinavien - - EN SVENSK KLOCKSUCCÉ -

Vaucher Ma­nu­factu­re Fleu­ri­er:

Grun­da­des 1730. Ri­chard Mil­le, Her­més och Par­mi­gi­a­ni är mär­ken som sam­ar­be­tar med det schwei­zis­ka ur­ma­ke­ri­et.

Royal Ca­pi­tal:

Sjöö Sand­ströms Royal Ca­pi­tal i guld­ut­fö­ran­de med al­li­ga­tor­band, rek. pris: 148 700 kr.

Om mo­del­len:

Bo­et­ten mä­ter 40 mil­li­me­ter i di­a­me­ter och 7,8 mil­li­me­ter på höj­den. Stål­ver­sio­nen finns i de tre ta­vel­fär­ger­na sil­ver, grå och svart. Mo­del­len i rosé­guld säljs ex­klu­sivt med el­fen­bens­vit tav­la och mörk­brunt el­ler svart al­li­ga­tor­band. Ur­ver­ket är från Vaucher Ma­nu­factu­re med en micro­ro­tor i tung­sten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.